Formularz zgłoszeniowy KONFERENCJA 2019

UWAGA!

Udział w konferencji jest bezpłatny wraz z noclegiem i wyżywieniem. Aby wziać udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane zwrotnie  przez organizatora na adres mailowy podany w formularzu. Ilość uczestników jest ograniczona. O uczestnictie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w konferencji w przypadku braku wolnych miejsc lub w przypadku chęci udziału osób spoza grona, do którego kierowana jest konferencja. Wysłanie formularza bez potwierdzenia zwrotnego od organizatora odnośnie udziału w konferencji nie skutkuje wpisaniem uczestnika na listę gości.
 
Ewentualnej rezygnacji z wzięcia udziału w konferencji po wcześniejszym zgłoszeniu i potwierdzeniu przez organizatora dostępności wolnych miejsc i wpisaniu na liste gości prosimy dokonywać e-mailem na adres biuro@gtautomation.pl nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Zgłoszenia rezygnacji po tym okresie będą skutkowały obciążeniem finansowym zwiazanym z pobytem i wyżywieniem.
 
W razie pytań prosimy o kontakt bezpośredni pod numerem podanym w zakładce KONTAKT
Copyright ©2018 GT Autoamtion, All Rights Reserved.